(click pe imagini pentru a mari)

Hramurile: „Adormirea Maicii Domnului”(15 august)

şi „Sfântu Cuvios Iosif de la Văratec”(16 august)

Permanent sprijinită de marii ierarhi ai Moldovei, dintre care se detaşează mitropoliţii Veniamin Costache, Iosif Naniescu şi Pimen Georgescu, Mănăstirea Văratic s-a dezvoltat rapid ca un „mare stup duhovnicesc”, constituind un model pentru alte mănăstiri de călugăriţe din ţară, dar şi un important factor de cultură pentru locuitorii satelor din zonă. Încă din 1860 s-a înfiinţat în satul Văratic o şcoală sătească mixtă, la care a funcţionat ca profesor „iconomul” Gheorghe Cheşcu şi ale cărei nevoi materiale erau acoperite de mănăstire. La sfârşitul aceluiaşi an s-a constituit şi Şcoala primară de fete condusă de profesoara Nastasia Agapi şi care avea ca „sediu” trapeza mănăstirii.

Permanent sprijinită de marii ierarhi ai Moldovei, dintre care se detaşează mitropoliţii Veniamin Costache, Iosif Naniescu şi Pimen Georgescu, Mănăstirea Văratic s-a dezvoltat rapid ca un „mare stup duhovnicesc”, constituind un model pentru alte mănăstiri de călugăriţe din ţară, dar şi un important factor de cultură pentru locuitorii satelor din zonă. Încă din 1860 s-a înfiinţat în satul Văratic o şcoală sătească mixtă, la care a funcţionat ca profesor „iconomul” Gheorghe Cheşcu şi ale cărei nevoi materiale erau acoperite de mănăstire. La sfârşitul aceluiaşi an s-a constituit şi Şcoala primară de fete condusă de profesoara Nastasia Agapi şi care avea ca „sediu” trapeza mănăstirii.

La 1 septembrie 1911 s-a constituit „Şcoala de adulte”, frecventată de călugăriţele cu vârsta sub 50 de ani, care nu au absolvit clasele primare şi care a funcţionat până la sfârşitul celui de-al doilea război mondial. În paralel cu aceste şcoli de pregătire generală s-au organizat şi alte forme de învăţământ, care aveau ca scop pregătirea bisericească a călugăriţelor: şcoli de muzică bisericească psaltică şi liniară, şcoală monahală, seminarul monahal pentru călugăriţe etc.

O deosebită atenţie au acordat stareţele mănăstirii pregătirii profesionale a monahiilor, creându-se mai multe ateliere-şcoală ale căror „produse” erau căutate în întreaga Moldovă pentru calităţile lor artistice cu totul deosebite. În noiembrie 1940 funcţionau la Mănăstirea Văratic următoarele ateliere: broderie bisericească şi legătorie de cărţi, covoare, tricotaj, ţesut pânză, pictură bisericească şi artă decorativă, majoritatea acestora menţinându-se şi în prezent. Multe călugăriţe au devenit vestite pentru priceperea lor, fiind trimise ca specialiste în alte aşezăminte monahale sau instituţii de învăţământ din ţară. Mănăstirea Văratic constituia o prezenţă unanim apreciată la cele mai importante expoziţii naţionale, fiind invitate să participe la Expoziţia Universală din 1867 de la Paris şi la Expoziţia internaţională de industrie casnică de la Viena din anul 1910.

(foto personale)

(sursa text)

Contact:

Sat Varatic

Comuna Agapia

judetul Neamt
Romania
612000
E-mail: manastireavaratec@gmail.com
Telephone: 0233-244.616
Fax: 0233-245.175
Site: http://www.manastireavaratec.ro

 

Reclame