(click pe imagini pentru a mari)

Situată în satul cu acelaşi nume, pe malul pârâului Suceviţa, la o distanţă de 18 km sud-vest de Rădăuţi, Manastirea Sucevita este construită către sfârşitul sec. XVI de către familiile de boieri Movilă, cu hramul Învierea Domnului.

Cea mai veche construcţie a fost o bisericuţă cu hramul Schimbării la Faţă pe locul căreia s-a ridicat biserica cimitirului satului Suceviţa în sec. XVII. Apoi s-a construit o casă a stareţiei pe latura de est a incintei. Are o sală mare boltită,în care azi se află muzeul.

După aceea s-a construit zidul de incintă cu turnurile lui, cele 3 octogonale din partea de nord-est, sud-est, sud-vest cu marele turn al clopotelor din colţul de nord-vest , unde se păstrează două clopote cu stema Moldovei şi herbul Movileştilor, şi turnul porţii.

Construcţia manastirii Sucevita este mare, în plan trilobat cu pridvorul închis. Există două mici pridvoare deschise (stâlpi legaţi prin arcuri în acoladă) în partea de sud şi nord.

Incinta este un patrulater de ziduri de 6m. înalte şi 3m. groase, prevăzute cu contraforturi, metereze, drum de strajă, 4 turnuri de colţ şi un paraclis peste gangul intrării (cu stema Moldovei): se mai află încăperi ale vechii case domneşti şi beciuri unde probabil a fost ascunsă o fabuloasă avere (după spusele cronicarului Ion Neculce)

Între1595-1606, se adaugă bisericii cele două pridvoare de la intrare pe latura de nord şi sud; turnurile de incintă şi este pictată în interior şi exterior.

Aici sunt înmormânaţi voievozii Ieremia şi Simion Movilă.

Manastirea Sucevita este ultima biserică din Bucovina zugrăvită pe faţadă (1596) cu imagini religioase – un adevărat testament al artei vechi moldoveneşti. Originalul se împleteşte cu pitorescul, dominând culoarea verde:

  • Imnul acatist la sud (exprimă arhitectura italiană)
  • Pocrovul (exprimă arhitectura rusească)
  • Arborele lui Ieseu, la sud
  • Scara lui Ioan Climax,la nord
  • Vămile văzduhului,

sunt principalele lucrări iconografice ale picturii exterioare.

Pictura interioara:

  • naosul cuprinde un mozaic miniatural de întâmplări din viaţa lui Iisus; 3 imagini ale Genezei unde în peisaj se află garofiţe şi viţa de vie.
  • tabloul votiv bogat în personaje
  • Iconografia gropniţei (Viaţa lui Iisus)
  • pridvorul este pictat cu Judecata de Apoi, şi relatarea istorică: Întâmpinarea moaştelor sf. Ioan cel Nou la curtea lui Alexandru cel Bun

Muzeul mănăstirii adăposteşte obiecte valoroase, broderii şi manuscrise din sec. 15-16.

Manastirea Sucevita este o expresie a societăţii, culturii şi epocii care a generat-o.

(foto personale)

sursa text

Pr. Gabriel

Reclame