3731726.cnw

DECALOGUL BUNULUI CATEHET ( ÎNVĂŢĂTOR )

  1. „Învăţământul tău să fie intuitiv – adică scos din viaţă şi practic – adică pentru viaţă.
  2. Să fii nu numai profesor, ci şi tată şi prieten elevilor tăi şi să fii îndelung-răbdător cu ei ! Să nu uiţi că nu ei sunt pentru tine  aici în şcoală, ci tu eşti pentru ei !
  3. Exerciţiul îl face pe maestru ! Pentru aceea munceşte, perseverează şi fii răbdător cu tine însuţi !
  4. Să fii bogat şi pătruns în convingerile pentru care vrei să-ţi câştigi elevii tăi ! Totdeauna să ai cu mult mai mult decât ceea ce vrei să le împărtăşeşti lor !
  5. Nu intra în clasă nepregătit ! Pregăteşte-ţi totdeauna cu multă grijă lecţiile tale, însă nu numai prin studiu rece, ci şi prin rugăciune şi prin meditaţie religioasă ! Mergi în fiecare zi cu linişte în suflet la îndeplinirea datoriei tale de profesor !
  6. Socoteşte-ţi întotdeauna izbânzile şi eşecurile ostenelilor tale didactice şi cerceteză cu deamănuntul cauzele lor. Nu te mulţumi niciodată prea uşor cu tine însuţi !
  7. Nu-ţi sprijini activitatea ta didactică nici numai pe personalitatea ta, nici numai pe metoda ta ! Dacă vrei să fii un bun profesor ( de Religie ), orientează-ţi lucrarea silindu-te să te disciplinezi prin metodă. Factorul decisiv este, însă, nu metoda, ci omul, care o mânuieşte.
  8. Fi totdeauna spirit vesel, senin, luminat, comunicativ şi prietenos, şi trezeşte în şcolarii tăi un Creştinism vesel şi fericitor ! Evanghelia este veste bună şi de la vestitor posomorât nimeni nu aşteaptă o veste bună !
  9. Fi umilit ! Tu şezi în locul învăţătorului Hristos ! Nu te trufi şi nu te căuta niciodată pe tine însuţi. Tu eşti nimic; Hristos e totul !
  10. Tu eşti semănător şi grădinar. Creşterea şi coacerea fructelor nu cade în sarcina ta, ci în puterea Celui de Sus. Împlineşte-ţi, deci, doar activitatea ta, iar restul lasă-l în grija Celui Atotputernic ! ”

Pr. Marin C. Ionescu

a-heartdivider-flowers

Reclame