Ultimele hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

Dintre hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, reunit în sedinţă de lucru, sub presedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la Resedinţa patriarhală, în zilele de 25-26 februarie 2009, menţionăm:

– Aprobarea proiectului comun al Patriarhiei Române si Academiei Române, privind elaborarea unei Istorii a monahismului românesc de la origini până azi;
– Publicarea unei noi ediţii, completate în anul 2009, a volumului Sfântul Vasile cel Mare. Închinare la 1600 de ani de la săvârsirea sa, în colecţia Studia Basiliana;
– Organizarea de către Patriarhia Română a unui Congres Internaţional dedicat Sfântului Vasile cel Mare si celorlalţi Părinţi Capadocieni, cu prilejul anului comemorativ-omagial, în perioada 1-4 noiembrie 2009;
– Înfiinţarea Subcomisiei de muzică psaltică si liniară, afiliată Comisiei teologice, liturgice si didactice a Sfântului Sinod;
– Instituirea Duminicii părinţilor si copiilor, în prima duminică după 1 iunie, în Patriarhia Română;
– Instituirea Duminicii migranţilor români, în prima duminică după 15 august, în Patriarhia Română;
– Aprobarea hotărârii Adunării Eparhiale a Episcopiei Slatinei de schimbare a titulaturii în Episcopia Slatinei si Romanaţilor;
– Aprobarea criteriilor, privind elaborarea manualelor scolare de religie, conform noii metodologii aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovării, precum si a criteriilor de constituire a Comisiei Patriarhiei Române, pentru evaluarea proiectelor de manuale la disciplina Religie.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE

Sursa:

http://www.basilica.ro/ro/stiri/hotarari_ale_sfantului_sinod_al_bisericii_ortodoxe_romane_intrunit_in_zilele_de_25_26_februarie_2009.html

a-heartdivider-flowers12

Reclame