Episodul 4 : A Doua Venire a Mântuitorului ( Parusia )

28800

„ Lumea ce va să vină ” începe cu Parusia , adică venirea lui Hristos în plină slavă pe norii cerului ( Mt. XXIV, 30 ), „ ca să judece vii şi morţii, a cărui împărăţie nu va avea sfârşit ” ( Simbolul de credinţă niceo-constantinopolitan ).

Cu manifestarea lui plină de slavă, la sfârşitul acestei lumi, se deschide o perspectivă eternă a Împărăţiei lui Dumnezeu. „ Ziua Domnului ” sau „ziua a opta ” este ziua veşniciei în care Hristos va împărăţi cu cei drepţi. Este numită zi deoarece exprimă o nouă realitate în comparaţie cu această nouă viaţă, cere nu este decât întuneric. Descrierea acestei zile are legătură cu imaginea soarelui, pentru că Hristos este Soarele dreptăţii, şi, întrucât El va apărea atunci, vom numi acel eveniment zi.

Despre a Doua Venire sau despre Parusie, Vechiul Testament vorbeşte foarte puţin. Dă doar câteva indicaţii ( Is. LXVI, 15 ; Sol. I, 14 ; Ioil II, 29 ; Mal. IV, 1 ; Sofon. I, 14 ). Faptul acesta este însă explicabil, dacă ne gândim că nu era potrivit să se vorbească detaliat despre a doua venire înainte să se fi realizat prima. În schimb, Noul Testament vorbeşte despre ea în repetate rânduri. Mântuitorul spune că Fiul Omului va veni „ pe norii cerului cu putere şi cu slavă multă” ( Mt. XXIV, 30 ).

Hristos s-a înălţat cu trupul şi va veni cu el : „ Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind la cer ? Acest Iisus care s-a înălţat de la voi la cer, astfel va şi veni, precum l-aţi văzut mergând la cer. ” ( Fapte I, 11 ) sau „ Cât pentru noi, cetatea noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm Mântuitor, pe Domnul Iisus Hristos, Care va schimba la înfăţişare trupul smereniei noastre, ca să fie asemenea trupului slavei Sale, lucrând cu puterea ce are de a-Şi supune Sieşi toate. ” ( Filip. III, 20-21 ). În întreaga tradiţie Biblico-patristică se afirmă că Mântuitorul Iisus Hristos va reveni pe pământ pentru a-i judeca pe oameni.

Nimeni nu poate prevedea sfârşitul, deoarece viaţa viitoare nu este o continuare, în sens cronologic, a timpului istoric. Mântuitorul nu a dezvăluit data când va avea loc sfârşitul ( Mt. XXIV, 26 ). Parusia, adică a doua Sa venire, „ va fi o mare surpriză ”, pentru că „ de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. ” ( Mt. XXIV, 36 ). Această zi este neştiută şi neprevăzută, ca şi ceasul când vine furul ( Lc. XII, 39 ; I Tes. III, 1-5 ).

Conform Sfintei Scripturi, deşi nu se va putea prevedea cu siguranţă momentul sfârşitului lumii, totuşi vor fi unele semne care pot indica cu oarecare probabilitate apropierea sfârşitului.

Semnele principale, pe care ni le descrie Mântuitorul, sunt :

 

Vestirea Evangheliei la toate popoarele „Şi se va propovădui această Evanghelie a Împărăţiei în toată lumea, spre mântuire la toate neamurile şi atunci va veni sfârşitul ” ( Mt. XXIV, 14 );

Ivirea de prooroci mincinoşi, căderea multora de la credinţă şi înmulţirea fărădelegilor „ Şi mulţi prooroci mincinoşi se vor scula şi vor amăgi pe mulţi şi din pricina fărădelegii dragostea multora se va răci. ” ( Mt. XXIV, 11-12 );

Venirea lui Antihrist„ Copii, este ceasul de pe urmă, şi precum aţi auzit că vine Antihrist, iar acum mulţi antihrişti sau arătat, de aici cunoaştem că este ceasul de pe urmă ” ( I In. II, 18 );

Venirea pe pământ a lui Enoh şi Ilie – ( cf. Apoc. XI, 3-11 );

Catastrofe mari în natură şi între oameni;

Convertirea poporului evreu„ Fiii lui Israel se vor întoarce la credinţă…iar la sfârşitul zilelor celor de pe urmă se vor apropia cu înfricoşare de Domnul şi de bunătatea Lui” ( Osea III, 5 );

Arătarea pe cer a semnului Fiului Omului „ Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului… şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere şi cu slavă multă” ( Mt. XXIV, 30 ).

Trebuie să spunem că este totuşi dificil, chiar şi cu aceste semne, să cunoaştem când va fi sfârşitul acestei lumi şi ziua când va veni Hristos. Biserica propovăduieşte învăţătura despre venirea Mântuitorului Iisus Hristos, dar în acelaşi timp afirmă că nu este un lucru uşor să interpretezi evenimentele fiecărei generaţii. Biserica Ortodoxă evită să definească anii şi vremurile când vor avea loc aceste evenimente eshatologice. Doar cei luminaţi şi care au parte de descoperire dumnezeiască vor cunoaşte că este vorba despre evenimentele care preced venirea lui Hristos, cu scopul de a-i călăuzi pe oameni spre pocăinţă şi spre întoarcerea la Dumnezeu.

Pr. G. M.

a-heartdivider-flowers10

Reclame