zbor_spre_libertate0.jpg

„ Personalitatea umană are valoare absolută şi, pe calea libertăţii religioase  îşi va împlini vocaţia absolută.”( Nikolai Berdiaev )

Libertatea reprezintă una dintre valorile fundamentale în creştinism.
Libertatea este definită ca posibilitatea omului de a alege şi de a acţiona fără constrângeri. Conceptul de libertate poate fi analizat diferit, în funcţie de natura acestor constrângeri : interioare – care exprimă limitele proprii fiecărui om, şi exterioare, care vizează drepturile şi limitele de care omul trebuie să ţină seama în societate, în raporturile cu ceilalţi. Atunci când libertatea se manifestă ca acţiune fără nici o limită interioară sau exterioară, poartă numele de libertinaj.

Omul este liber pentru că este creat după chipul lui Dumnezeu.Omul a fost creat de Dumnezeu după chipul Său, ca fiinţă înzestrată cu libertate. Libertatea este o dimensiune esenţială a chipului divin din om. Adam şi Eva au avut posibilitatea să aleagă între a respecta şi a nu respecta porunca primită de la Dumnezeu.
Dumnezeu l-a creat pe om liber şi nu îl constrânge să săvârşească binele, căci îi respectă libertatea. Omul nu a fost creat ca obiect, ci ca o persoană.

Păcatul îşi are sursa în libertatea omului, iar efortul către desăvârşire se naşte din conştiinţa propriei libertăţi. Fiecare om poate să aleagă drumul care să-l ducă spre virtute sau spre păcat.
Libertatea de a alege trebuie să aducă şi conştientizarea urmărilor faptelor proprii asupra sa, asupra relaţiei cu semenii şi asupra comuniunii cu Dumnezeu. Libertatea alegerii, însoţită de acceptarea şi asumarea consecinţelor faptelor, îl înalţă spiritual pe om şi îl conduce la întărirea credinţei, după exemplul celor care au dus o viaţă de sfinţenie, îngrijindu-se de mântuirea lor şi a aproapelui.
Chiar dacă presupune uneori suferinţa, libertatea este o afirmare, o realizare, ceva din care poate răsări viaţa. Pentru ca libertatea să nu devină anarhie, ea trebuie unită cu iubirea, căci iubirea responsabilizează. Responsabilitatea faptelor a fost dată de Dumnezeu omului o dată cu libertatea, prin creaţie, şi a fost înnoită prin Hristos. Exerciţiul responsabilităţii descoperă omului iubirea sinceră pentru ceilalţi.

Libertatea şi responsabilitatea omului sunt condiţii ale vieţii creştine, în plan individual şi social. Alegerea prietenilor, a profesiei sau opţiunile în situaţii obişnuite de viaţă implică nevoia cunoaşterii limitelor libertăţii individuale şi a consecinţelor acţiunilor fiecăruia asupra celorlalţi.

Libertatea presupune înţelegerea realităţii, orientarea plină de claritate şi responsabilitatea.
Autonomia descrie a libertate sterilă, dispreţuitoare şi, mai mult, plină de monotonie. Ea este în fond un egoism ascuns, un capriciu lipsit de finalitate.
Din nefericire, există şi o „ libertate ” a minciunii, a desfrâului, a negaţiei totale, adică libertatea de a face rău. Manifestările acestei false libertăţi anulează respectul pentru ceilalţi. Sf. Ap. Petru spune : „ Trăiţi ca oameni liberi, dar nu ca şi cum aţi avea libertatea acoperământ al răutăţii, ci ca robi ai lui Dumnezeu.” ( I Petru II, 16 ).
Nu trebuie uitat niciodată faptul că libertatea omului nu poate fi infinită, ci ea poate merge doar până acolo unde o poate încălca pe a celuilalt. Libertatea personală trebuie să ţină cont şi să respecte libertatea celorlalţi.
Astăzi, din păcate, destul de frecvent, în numele unei aşa-zise libertăţi a omului modern, nimeni nu mai ţine seama de libertatea şi drepturile celorlalţi, ci doar de propriile dorinţe egoiste.

Existenţa centrată pe sine, care nu urmăreşte altceva decât autosatisfacţia, este atât de generalizată în viaţa oamenilor zilelor noastre, încât aceştia practic nu prea mai au acces la înţelegerea unei libertăţi şi spiritualităţi autentice. De aceea, într-o lume din ce în ce mai confuză din punct de vedere spiritual şi mai imorală, creştinii, cu adevărat preocupaţi de relaţia lor cu Dumnezeu şi de mântuirea lor, trebuie să înlocuiască pe categoricul „ fac ce vreau, dar ştiu ce fac ” sau pe frecventul „ dacă-ţi place, fă-o! ” ( if you like it, just do it! ) cu creştinescul „ toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate de folos ” ( I Corinteni VI, 12) – al Sfântului Apostol Pavel.

Libertatea nu este capacitatea de a face orice! Sigur că putinţa de a-mi pierde sufletul ţine de libertatea mea, dar important este că tot de mine ţine să fac ceea ce trebuie pentru a mă mântui. Libertatea presupune acea forţă lucidă care mă determină să fac ce se cuvine şi mă împiedică să dau frâu liber pornirilor primare şi patimilor mele.
Dumnezeu a făcut pe om liber, ca să poată înclina spre bine. Dar înclinând spre bine prin voie liberă, totuşi nu este în stare să-l împlinească fără ajutorul lui Dumnezeu. Dacă omul îşi apleacă inima spre bine, dăruieşte putere lucrării lui.Şi aşa se întâlnesc amândouă : libertatea omului şi puterea lui Dumnezeu.

Libertatea omului şi harul sau puterea lui dumnezeu nu se află în contradicţie, pentru că harul nu forţează cu nimic voia omului, ci adduce speranţă şi pace în sufletul care spune“ da ! ” lui Dumnezeu. Modelul înţelegerii raportului dintre libertatea omului şi harul divin este Maica Domnului, care răspunde îngerului Gavriil la Buna-Vestire : “ Fie mie după cuvântul tău ! ” ( Luca I, 38 )

Atât de mult iubeşte Dumnezeu pe om încât, deşi poate, niciodată nu intervine în luarea liberă a deciziilor omului sau nu forţează libertatea omului să incline într-un sens, ci Dumnezeu cel Atotputernic este şi Cel smerit, aşteptând la uşa sufletului, blând şi răbdător, întoarcerea omului : “ Iată, Eu stau la uşă şi bat; de-Mi va auzi cineva glasul şi-Mi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine.” ( Apocalipsa III, 20 )

Pr. G. M.

Anunțuri